Výuka anglického jazyka

Zdeňka Slabá,  Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Intenzivní týdenní a víkendový kurs

Intenzivní kurzy angličtiny na Vysočině

Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo chcete jen oprášit to,  co jste kdysi věděli? Pak Vám nabízím jazykové lekce v Bystřici nad Pernštejnem, uprostřed Vysočiny.

Intenzivní týdenní nebo víkendový kurz na objednávku nebo mnou vypsán.

Intenzivní týdenní nebo víkendové studium pro začátečníky - i falešné  (úrovně AO a A1) nebo mírně a středně pokročilé (A2 a B1). V případě potřeby, je skupina rozdělena ještě na dvě poloviny dle pokročilosti studentů tak, aby studenti vždy nižší úrovně byli schopni adekvátního pokroku ve studiu. Pokročilí (B2. C1)

Víkendový kurz - všechny jazykové víkendy berte spíše jako víkend strávený s přáteli, kdy Vás navíc seznámím se základy či pokročilými jevy angličtiny. Budu se snažit, aby na Vás padlo nadšení z učení se jazyku, tak jako na mne. Jelikož jsme limitováni pouze pár dny, před tímto víkendem Vám pošlu nějakou samostatnou práci na níž pak budeme do hloubky pracovat spolu. Po odjezdu potom budete dále  vstřebávat slovní zásobu aj.

Víkendový  - začátečníci a falešní (pokročilí) začátečnící - A0 - A1 -
Pá 22. - Ne 24. 6. 2018

Pomohu Vám objevit podstatnou slovní zásobu a gramatické jevy. Budeme pracovat na vylepšení Vaši výslovnosti  a formou častého opakování si vštípíte jednoduché věty i Vy.  (Hláskování, základní věty, sloveso být a have got, čísla, obraty na dovolenou, jednoduchá četba, jednoduché video).

Víkendový - mírně a středně pokročilí - A2 - B1 -
Pá 29. 6. - Ne 1. 7. 2018

Na lekcích si krátce zopakujeme základy jazyka, včetně základních časů a potom rozšíříme Vaši slovní zásobu sledováním filmu. Krátce projdeme pravidla výslovnosti, individuální poslechy, každý student si připraví video prezentaci o jeho oblíbené zemi. (Přít., min., předpřít. čas, bud. časy, korekce výslovnosti, jednoduchá esej, sledování filmu, čtení zjednodušená knihy - předem).

Víkendový - vyšší pokročilí a pokročilí - B2, C1 - Pá 6. - 8. 7. 2018

Po příjezdu si Vás otestuji na všechny časy a gramatiku. Při video prezentaci a konverzaci budeme dolaďovat pokročilá pravidla pro výslovnost, dále budeme diskutovat o předem zadané knize a navzájem si opravíte napsanou  esej (již z domu). Taktéž nás čeká debata s rodilým mluvčím na předem nesdělené téma.

Cena mnou vypsaných víkendových kurzů je  1 300,- Kč /os při počtu 16 ti vyučovacích hodin.  Začátek výuky vždy pátek 17 h, ukončení neděle 16 h. Na každý víkend je možno se přihlásit vždy nejpozději 2 týdny předem.